Survey of Open Source Natural Language Processing Tools
LIAO Chunlin, ZHANG Hongjun, LIAO Xianglin, CHENG Kai, LI Dashuo, WANG Hang
Computer Engineering and Applications . 2023, (22): 36 -56 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2211-0358