Survey of Contact Tracking System in Epidemic Environments
LI Chaoqun, CHEN Zhigang, SONG Xinxia, ZHOU Yunhui
Computer Engineering and Applications . 2021, (9): 68 -80 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2101-0199