Design of New BMC Decoding Circuit for USB PD3.0 Protocol
FANG Kanfei, LIN Zhitin, ZHAO Jianzhong, LI Zhi, BI Liqiang
Computer Engineering and Applications . 2021, (1): 77 -83 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2003-0210