Estimating software cost based on grey theory
ZHU Jian-dong 1,2,QI Chuan-hui 3,HOU Xi-ming 3,WANG Jian-wen 3
Computer Engineering and Applications . 2010, (16): 71 -73 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.16.020