Discrete Wild Horse Optimizer for TSP
CAI Yanguang, FANG Chuncheng, WU Yanlin, CHEN Huajun
Computer Engineering and Applications . 2024, (1): 145 -153 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2303-0012