Facial Expression Recognition Method with Attention-Free Capsule Network
XU Xuebin, LIU Chenguang, LU Longbin, CAO Shuxin, XU Zongyu
Computer Engineering and Applications . 2023, (22): 251 -258 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2206-0329