Survey of Artificial Intelligence in Functional Magnetic Resonance Imaging Data for Autism
GU Jian, QIAN Yurong, WANG Lanlan, HU Yue, CHEN Jiaying, LENG Hongyong, MA Mengnan
Computer Engineering and Applications . 2023, (22): 57 -68 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2303-0324