Image Style Transfer Method for Industrial Inspection
ZHU Zhongxian, MAO Yushi, CAI Kewei, LIU Wentao, PU Daojie, DU Yao, WANG Zilei
Computer Engineering and Applications . 2023, (18): 234 -241 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2205-0583