Non-Contact Atrial Fibrillation Detection Based on Video Pulse Features
ZHANG Xu, YANG Xuezhi, LIU Xuenan, FANG Shuai
Computer Engineering and Applications . 2023, (8): 331 -340 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2201-0385