Performance Optimization of Blockchain Sharding System Combined with Deep Reinforcement Learning
WEN Jianwei, YAO Bingbing, WAN Jianxiong, LI Leixiao
Computer Engineering and Applications . 2022, (19): 116 -123 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2203-0142