Improved RRT Based Two Stage Smooth Search Algorithm
LUO Hui, JIANG Tao, ZHOU Nan, XU Lin, TAN Xuemin, CHENG Yongjie
Computer Engineering and Applications . 2022, (12): 74 -84 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2107-0498