Twin Simulation of Flight Process of Quadrotor UAV
JI Guang, HAO Jianguo, ZHANG Zhongjie, GAO Jialong
Computer Engineering and Applications . 2022, (12): 66 -73 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2108-0029