New Research Advances in Facial Expression Recognition Under Partial Occlusion
JIANG Bin, LI Nanxing, ZHONG Rui, WU Qinggang, CHANG Huawen
Computer Engineering and Applications . 2022, (12): 12 -24 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2112-0268