Real-Time Hardhats Detection Method for Embedded Platform
NONG Yuanjun, WANG Junjie, XU Xiaodong, ZHAO Xuebing
Computer Engineering and Applications . 2022, (9): 161 -167 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011-0038