Multi-Scale Transformer Lidar Point Cloud 3D Object Detection
SUN Liujie, ZHAO Jin, WANG Wenju, ZHANG Yusen
Computer Engineering and Applications . 2022, (8): 136 -146 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2109-0489