Image Semantic Segmentation Based on Fully Convolutional Neural Network
ZHANG Xin, YAO Qing’an, ZHAO Jian, JIN Zhenjun, FENG Yuncong
Computer Engineering and Applications . 2022, (8): 45 -57 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2109-0091