Video-Based Physiological Parameters Measurement Technology and Research Advances
CHEN Jiatao, ZHANG Hongkai, HUANG Yanping, LAN Gongpu, XU Jingjiang, QIN Jia, AN Lin
Computer Engineering and Applications . 2022, (6): 58 -68 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2110-0050