Improved SSD-Based Multi-scale Object Detection Algorithm in Airport Surface
HUANG Guoxin, LI Wei, ZHANG Bihao, LIANG Binbin, HAN Xiaodong, GONG Jianglei, WU Changqing
Computer Engineering and Applications . 2022, (5): 264 -270 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010-0110