Review of Few-Shot Object Detection
ZHANG Zhenwei, HAO Jianguo, HUANG Jian, PAN Chongyu
Computer Engineering and Applications . 2022, (5): 1 -11 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2109-0405