Malware Classification Method Based on Fusion of Static Features
YANG Chunyu, XU Yang, ZHANG Sicong, LI Xiaojian
Computer Engineering and Applications . 2021, (15): 147 -155 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2005-0149