Enhancement Algorithm of Mongolian Furniture Pattern Based on Quantile in Frequency Domain
DU Yuyi, WANG Pengzhang, DUO Huaqiong, DONG Yingda
Computer Engineering and Applications . 2021, (12): 207 -210 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2004-0031