Imbalanced Text Categorization Method with SLDA Topic Model
TANG Huanling, LIU Yanhong, ZHENG Han, DOU Quansheng, LU Mingyu
Computer Engineering and Applications . 2021, (12): 144 -154 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2003-0240