Survey of Instance Segmentation Based on Deep Learning
LI Xiaoxiao, HU Xiaoguang, WANG Ziqiang, DU Zhuoqun
Computer Engineering and Applications . 2021, (9): 60 -67 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2012-0412