Survey of Software Defect Prediction Combined with Multi-metrics
YANG Fengyu, HUANG Yaxuan, ZHOU Shijian, ZHENG Wei
Computer Engineering and Applications . 2021, (5): 10 -24 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011-0102