Survey of MAC Protocols for Energy Harvesting Sensor Networks
ZHENG Zupeng, WANG Zumin, PENG Yang, JI Changqing, QIN Jing
Computer Engineering and Applications . 2020, (15): 24 -29 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1911-0344