Multi-label Text Classification Based on Joint Model
LIU Xinhui, CHEN Wenshi, ZHOU Ai, CHEN Fei, QU Wen, LU Mingyu
Computer Engineering and Applications . 2020, (14): 111 -117 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1904-0273