Domain Information Sharing Method in Mongolian-Chinese Machine Translation Application
ZHANG Zhen, SU Yila, NIU Xianghua, GAO Fen, ZHAO Yaping, Ren Qing Daoer Ji
Computer Engineering and Applications . 2020, (10): 106 -114 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1905-0122