Resampling and Boosting Techniques for Balanced Traffic Classification
GU Zhaojun, WU You, ZHAO Chundi, ZHOU Jingxian
Computer Engineering and Applications . 2020, (6): 86 -91 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1811-0323