Color Fabric Defect Detection Method with Steering Gaussian Kernel
YAN Yadi, ZHANG Kaibing, LI Pengfei, WANG Zhen, ZHU Danni
Computer Engineering and Applications . 2019, (21): 183 -188 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1807-0017