Cross-Layer Optimized WSN Energy Balanced Topology Game Algorithm
HU Xiaohui, GONG Junhui, XU Ning, DU Yongwen
Computer Engineering and Applications . 2019, (14): 69 -75 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1810-0320