Segmentation Method for Color Image Based on Transformed Color Space
LI Weibin1,2, MA Honglin1, YI Xian1, ZHAO Fan1, LI Weihao1
Computer Engineering and Applications . 2019, (9): 162 -167 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1801-0312