Research of Automatic Staging of Sleep Based on Period Segmentation
LI Tongqing, ZOU Junzhong, ZHANG Jian, WANG Bei, WEI Zuochen
Computer Engineering and Applications . 2019, (9): 94 -99 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1801-0254