Three-Dimensional Modeling and Virtual Exhibition for Garden Landscaping
ZHOU Xiangge1,2, TANG Liyu1,2, PENG Xianmin1,2, CHEN Chongcheng1,2
Computer Engineering and Applications . 2019, (7): 234 -240 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1712-0303