Control of plant factory based on singular perturbation
YANG Zewen1,2, JIA Heming1, SONG Wenlong1, ZHU Chuanxu1, LV Shuai1
Computer Engineering and Applications . 2018, (14): 224 -228 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1703-0110