Segmentation model via local intensity difference to modify local minimum
LI Gang, LI Haifang, ZHAO Yi, DENG Hongxia
Computer Engineering and Applications . 2018, (8): 195 -200 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1707-0051