Lane classification algorithm combined LDA and LSD
GUO Keyou, WANG Yiwei, GUO Xiaoli
Computer Engineering and Applications . 2017, (24): 219 -225 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1606-0116