Guidance and niching backtracking search optimization algorithm
WANG Peng, CHEN Debao, ZOU Feng, LI Zheng
Computer Engineering and Applications . 2017, (21): 126 -131 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1605-0277