Properties analysis of working memory EEG functional network in schizophrenia
SUN Liting1, YIN Guimei1,3, TAN Shuping2, ZHAO Yanli2, ZHANG Jinguo2, LI Dong2, LI Haifang1
Computer Engineering and Applications . 2017, (12): 25 -30 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1703-0114