MAP image restoration in dual-tree complex wavelet transform domain
YAN He,LIU Jia-ling,ZHANG Xiao-chuan
Computer Engineering and Applications . 2009, (26): 182 -184 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.26.054