Method of speech denoising using wavelet transform
LI Cong-qing 1,2,SUN Li-xin 1,LONG Dong 3,LI Zhu-liang 1,DAI Shi-jie 1
Computer Engineering and Applications . 2009, (36): 145 -147 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.36.043