Multi-class active learning approach for image classification
LIU Jun 1,2,XIONG Zhong-yang 1,WANG Yin-hui 1
Computer Engineering and Applications . 2010, (13): 11 -14 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.13.004