Predicting Chinese prosodic phrase with height of syntax tree
YANG Hong-wu 1,WANG Xiao-li 1,CHEN Long 2,PEI Dong 1,GUO Wei-tong 1,CAI Lian-hong 3
Computer Engineering and Applications . 2010, (36): 139 -143 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.36.038