Complex schema matching approach based on informational context of data sources
LIU Shun-jiang,LIU Guo-hua,LI Ying
Computer Engineering and Applications . 2010, (9): 120 -122 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.09.034