Two-dimensional adaptive advancing front mesh generation
SUN Lisheng,ZHENG Jianjing,CHEN Jianjun,DAI Meihuang,LIANG Yi
Computer Engineering and Applications . 2011, (3): 146 -148 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011.03.044