Fast fractal image coding based on semi-norm of normalized block
ZHUANG Zhen-jing 1,HE Chuan-jiang 1,SHEN Xiao-na 2
Computer Engineering and Applications . 2010, (2): 170 -173 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.02.051