Simulation annealing accelerating in VLSI floorplanning
ZHOU Xiao-fang,WANG Lin-kai,CHEN Shan-shan,ZHAO Chang-hong
Computer Engineering and Applications . 2009, (33): 64 -66 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.33.020