Novel updating computation for XML document
QIN Zunyue 1,TANG Yong 2,XU Hongzhi 1,ZHUO Yueming 3
Computer Engineering and Applications . 2011, (4): 121 -123 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011.04.033