Growing model of online social network
LI Wenguo,CUI Xianpu,DENG Shuguang,XIAO Weichu
Computer Engineering and Applications . 2011, (1): 53 -55 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011.01.015