Hardware Trojan Detection for Gate-Level Netlists Based on Multidimensional Features
LI Linyuan, XU Jinfu, YAN Yingjian, ZHAO Conghui, LIU Yanjiang
Computer Engineering and Applications . 2023, (18): 278 -284 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2206-0101