Lightweight Bidirectional Authentication Protocol for RFID
HE Jiaqi, PENG Changgen, FU Zhangjie, XU Dequan, TANG Hanlin
Computer Engineering and Applications . 2023, (18): 268 -277 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2205-0362